SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE ZNOJEMSKO s.r.o.

 

POSKYTUJE SLUŽBU:

 • Pomoc v domácnosti- nabízí pomoc pro setrvání v domácím prostředí seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním starším 18 let na území města Moravského Krumlova a jeho blízkého okolí. Služba je poskytována v domácím prostředí na základě písemné smlouvy.

Při jejím poskytování klademe důraz na profesionální, individuální a vstřícný přístup ke klientům. Naším cílem je umožnit klientům důstojně prožívat období nemoci a stáří a prodloužit co nejvíce jejich setrvání v domácím prostředí.

Konkrétní cíle služby

 • Poskytovat klientům pomoc při těch úkonech v domácnost,které vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu nejsou schopni provádět sami.
 • V oblastech, v nichž jsou schopnosti klientů sníženy, je při provádění jednotlivých úkonů podporovat a posilovat tak zachování jejich soběstačnosti.
 • Spolupracovat při zajištění péče s blízkými osobami klienta.

Nabídnout klientům a rodinným příslušníkům, možnost domluvit si časový rozsah péče na dobu delší než 1 hod.

Cílovou skupinu služby tvoří:

 • Senioři se sníženou soběstačností,
 • Osoby s tělesným postižením starší 18 let,
 • Osoby s chronickým onemocněním starším 18 let.

Službu nejsme schopni poskytnout:

 • Osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění,
 • Osobám s poruchou chování s agresivními projevy nebo jinými projevy, které ohrožují bezpečnost pracovníků,
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění v zařízení zdravotní péče,

Poskytované služby

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů hygieny a péče o oděv:

 2. příprava vhodného oděvu k denním činnostem

 3. pomoc s běžnou hygienou obličeje, rukou, vlasů a nehtů

 4. pomoc při zajištění stravy:

 5. pomoc při přípravě jídla a pití

 6. pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 7. běžný úklid a údržba domácnosti

 8. běžné nákupy a pochůzky

 9. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

 10. pomoc mimo domácnost klienta

 11. doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

Provozní doba : Po - Ne: 7:00 - 15:00 a 16:00 - 19:00 dle dohody
 

Úhrada za poskytnuté služby.

Služba je plně hrazena klientem. Cena za hodinu poskytnuté služby je 200Kč.

Cena za dopravu za klientem je 1km -10Kč.