Asistent sociální péče

Nabízí pomoc pro setrvání v domácím prostředí seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním starším 18 let na území města Moravského Krumlova a v blízkém okolí. Služba je poskytována v domácnostech na základě písemné smlouvy. Při jejím poskytování klademe důraz na profesionální, individuální a vstřícný přístup k uživatelům. Naším cílem je umožnit uživatelům důstojně prožívat období nemoci a stáří a prodloužit co nejvíce jejich setrvání v domácím prostředí.


 

Konkrétní cíle služby

 • Poskytovat uživatelům pomoc při těch úkonech péče o vlastní osobu a domácnost, které vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu nejsou schopni provádět sami.
 • V oblastech, v nichž jsou schopnosti uživatelů sníženy, je při provádění jednotlivých úkonů podporovat a posilovat tak zachování jejich soběstačnosti.
 • Spolupracovat při zajištění péče s blízkými osobami uživatele.
 • Nabídnout uživatelům a rodinným příslušníkům, možnost domluvit si časový rozsah
  péče asistenta na dobu delší než 1 hod.

Cílovou skupinu služby tvoří:

 • Senioři se sníženou soběstačností,
 • Osoby s tělesným postižením starší 18 let,
 • Osoby s chronickým onemocněním starším 18 let.

Službu nejsme schopni poskytnout:

 • Osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění.
 • Osobám s poruchou chování s agresivními projevy nebo jinými projevy, které ohrožují bezpečnost pracovníků.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění v zařízení zdravotní péče.
   

Nabídka péče

 

1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru-kondiční procvičení
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při prevenci narušení kožní integrity

3. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • dovoz nebo donáška jídla

3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
 • procházky a doprovod  na společenské akce
 • individuální osobní asistenci

 

Provozní doba : Po - Ne: 7:00 - 15:00 a 16:00 - 19:00 dle dohody


Úhrada za poskytnuté služby

Služba je plně hrazena uživatelem, a to jak z jeho běžných finančních prostředků, tak i z přiznaného příspěvku na péči.

Aktuálně je minimální výše platby 130,- Kč za hodinu poskytnuté péče.

Cena za dopravu uživatelem je 1km / 8,- Kč